МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Іван Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
  • Надія Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-17

Ключові слова:

ефективність, інвестиційна діяльність, сільськогосподарське підприємство, відтворення, показник

Анотація

Вступ. Одним з основних завдань для забезпечення продовольчої безпеки країни незалежно від зміни зовнішніх і внутрішніх умов є стабільний розвиток вітчизняного виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства в обсягах, достатніх для досягнення незалежності країни. У зв’язку з цим важливим завданням перспективного розвитку сільського господарства є виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції за рахунок мобілізації виробничого потенціалу на основі забезпечення розширеного виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Методи. В процесі дослідження використано набір спеціальних методів економічних досліджень. Метод теоретичного узагальнення використовувався при здійсненні критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених стосовно обґрунтування чинників інвестиційної діяльності та методів оцінки ефективності інвестицій. За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів аналогії і порівняння, індукції та дедукції були сформульовані висновки. Результати. Узагальнюючи результати вивчення методичних підходів до аналізу інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів виробничих ресурсів, необхідно зазначити, що більшість із них є складовими методик фінансового та інвестиційного аналізу. Однак існуюча потреба сільськогосподарських підприємств у своєчасному й ефективному оновленні основних виробничих ресурсів вимагає виділення оцінки інвестиційного забезпечення процесів відтворення виробничих ресурсів у окрему методику, що передбачає визначення технічного стану основних фондів та тенденцій їх руху; виявлення потреби підприємства в оновленні основних засобів виробництва із урахуванням оцінки їх зношення; Перспективи. Запропоновані методичні підходи до аналізу інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів виробничих ресурсів набудуть свого важливого значення в умовах запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, що призведе до визнання сільськогосподарських угідь як об’єкта інвестування. Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення та подальше визнання їх в якості активів буде вимагати подальшого удосконалення методики оцінки ефективності інвестиційної діяльності. Зокрема, актуальним стане завдання визначення окупності витрат спрямованих на відновлення родючості сільськогосподарських угідь, які будуть мати позитивний вплив на величину їх справедливої вартості.

Біографії авторів

Іван Свиноус, Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування

Надія Свиноус, Білоцерківський національний аграрний університет

аспірант

Посилання

Sorokina, L.V., & Hoiko, A.F. (2016). Doslidzhennia zahroz investytsiinoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv [Research of threats to investment security of construction companies]. Budivelne vyrobnytstvo [Construction Production], 61(2), 10-21.

Kocherha, M. (2013). Otsiniuvannia vzaiemovplyvu investytsiinoi diialnosti ta navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v protsesi ekolohichnoho audytu [Organizational and economic mechanism of formation of leadership of domestic enterprises in the market]. Ekonomist [Economist], 10, 46-49.

Khobta, V.M. (2005). Aktyvizatsiia i pidvyshchennia efektyvnosti investytsiinykh protsesiv na pidpryiemstvakh [Activation and increase of efficiency of investment processes at the enterprises]. Donetsk, Ukraine : DNTU.

Tobin, J. A. A (1969). General Equilibrium Approachto Monetary Theory. Journal of Money, Creditand Banking, 1, 34-45.

Olve, Nyls-Horan, Roi, Zhan, & Vetter, Mahnus. (2003). Otsenka effektivnosti deyatelnosti kompanii. Prakticheskoye rukovodstvo po ispolzovaniyu sbalansirovannoy sistemy pokazateley [Assessment of the effectiveness of the company. Practical Guide to Using a Balanced Scorecard]. (Trans). Moskow, Russia : Izdatelskiy dom «Vilyams».

Van Khorn, Dzh.K. (2003). Osnovy upravleniya finansami [Fundamentals of financial management]. (Yа.V. Sokolov, Trans). Moskow, Russia : Finansy i statistika.

Damodaran, A. (2011). Іnvestitsionnaya otsenka: Instrumenty i metody otsenki lyubykh aktivov [Investment valuation: tools and methods for valuing any assets]. (Trans). Moskow, Russia : Alpina Pablisher.

Sheremet, A.D. (2006). Kompleksnyy analiz khozyaystvennoy deyatelnosti [Comprehensive business analysis]. Moskow, Russia : Infra-M.

Peresada, A.A. (2002). Upravlinnia investytsiinym protsesom. Monografiya [Investment process management. Monograph]. Kyiv, Ukraine : Libra.

Ievdokimova, H.V. Metody analizu innovatsiino-investytsiinoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv. lib.sumdu.edu.ua. Retrieved from http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Свиноус, І., & Свиноус, Н. (2020). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(2), 164–173. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-17

Номер

Розділ

Статті