ЦИФРОВИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Ольга Шмигель Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-18

Ключові слова:

облік, інформаційна система, управлінський облік, цифровий управлінський облік, хмарні технології, блокчейн, управління

Анотація

Вступ. В умовах розвитку інноваційної економіки необхідно забезпечувати максимально ефективну роботу системи управління за допомогою генерування повної і достовірної інформації для процесу прийняття управлінських рішень. Тому обліково-інформаційне забезпечення витрат підприємств формується за допомогою складових обліково-аналітичної системи: управлінського обліку, звітності, бюджетування і внутрішнього контролю. Для досягнення зазначених цілей необхідно крім бухгалтерського обліку, який є обов’язковим для підприємства, застосовувати і управлінський облік. Цифровізація управлінського обліку обумовлює перехід на новітні інформаційні технології: хмарні обчислення, блокчейн тощо, що відкриває додаткові можливості для обліково-аналітичної роботи служби бухгалтерії підприємства. Актуальність тематики поданої в статті визначається необхідністю визначення передумов для запровадження цифрового управлінського обліку на підприємстві. Методи. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативно-правових джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти управлінського обліку, а метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань цифровізації управлінського обліку; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації. Результати. Розглянуто підходи до визначення сутності управлінського обліку, визначено його особливості, обґрунтовано ідентифікаційні характеристики та значення для господарської діяльності. Узагальнено й удосконалено класифікацію управлінського обліку відповідно до потреб управління. Ідентифіковано проблеми розвитку управлінського обліку. Конкретизовано сутність поняття цифровий управлінський облік. Запропоновано основні напрямки застосування цифрового управлінського обліку на підприємстві. Обґрунтовано шляхи запровадження управлінського обліку на підприємстві. Перспективи. Розробити варіанти організації запровадження цифрового управлінського обліку на підприємстві. Удосконалити методологічні засади організації цифрового управлінського обліку і застосування хмарних технологій.

Біографія автора

Ольга Шмигель, Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету

к.е.н., доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Посилання

Upchurch, Alan. (1998). Management Accounting: Principles & Practice. London: Financial Times.

Belova, I.M. (2015). Sut upravlinskoho obliku ta yoho mistse v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The essence of management accounting and its place in the enterprise management system]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 2 (57), 240-245. 3. Brukhanskyi, R.F., & Spilnyk, I.V. (2019). Kryptoaktyvy u systemi bukhhalterskoho obliku ta zvitnosti [Cryptocurrencies in the system of accounting and reporting]. Problemy ekonomiky [Problems of the Economy], 2 (40), 145-156.

Garricon, R. (1998). Management accountings. Homewood: BRI Irwin.

Dovzhyk, O.O. (2012). Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах [The role of managerial accounting and problems of its implementation at enterprises]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy], 2, 174-179. 6. Druri, K. (2017). Upravlencheskiy uchet dlya biznes-resheniy [Management accounting for business solutions]. (Trans). Moscow, Russia: UNITY DANA.

Napadovska, L.V. (2010). Upravlinskyi oblik [Management accounting]. Kyiv, Ukraine: Knyha.

Putsenteilo, P.R. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva [Accounting and analytical support of the enterprise]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 3 (58), 228–233. dspace.tneu.edu.ua. Retrieved from http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3461.

Spilnyk, I., & Paliukh, M. (2019). Systema obliku i zvitnosti v umovakh tsyfrovykh transformatsii [Accounting and reporting system in the conditions of digital transformations]. Vektory rozvytku nauky i biznesu v hlobalnomu seredovyshchi: trendy ta perspektyvy : Natsionalna nauk.-praktych. konf. Ternopil: TNEU, 194-197.

Hendricksen, E.S., & Van Breda, M.F. (2000). Teoriya bukhgalterskogo ucheta [Theory of accounting]. Moscow, Russia: Finansy i statistika.

Shaikan, A.V. (2009). Bukhhalterskyi oblik u pryiniatti upravlinskykh stratehichnykh rishen [Accounting in the adoption of managerial strategic decisions]. Kyiv, Ukraine: KNEU.

CIMA Official terminology. (2005). London, UK: CIMA Publishing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Шмигель, О. (2020). ЦИФРОВИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економічний дискурс, 1(2), 174–182. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-18

Номер

Розділ

Статті