ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • Петро Пуцентейло Тернопільський національний економічний університет,

Ключові слова:

ефективність, тваринництво, галузь м’ясного скотарства, організаційно- економічне забезпечення, підприємство, ринок

Анотація

Вступ. Мета розвитку галузі м’ясного скотарства як єдиної системи – насичення продовольчого ринку якісними м’ясом і м’ясопродуктами власного виробництва, досягнення продовольчої незалежності держави та збільшення експорту продукції, що забезпечується через відповідну організаційну модель ефективного розвитку м’ясного скотарства. Визначено складові галузі, які є необхідними для формування ефективної ринкової моделі організації діяльності м’ясного скотарства і об’єднують сукупність суб’єктів господарювання, а саме: особисті селянські господарства; фермерські господарства; сільськогосподарські підприємства; виробничі і збутові кооперативи; агрохолдинги; асоціації, племінні заводи, племінні репродуктори. Методи. Теоретичною та методологічною основою є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти органів державної влади України з питань розвитку аграрного сектора. Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при дослідженні трансформації відносин у галузі; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату; методи аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності та методів формування механізмів управління ефективністю галузі; графічний – для наочного відображення структури галузі. Результати. Виявлено, що у процесі сільськогосподарського виробництва між суб’єктами господарювання встановлюються певні економічні відносини, що за своєю суттю є сукупністю різних елементів ринкової економіки. Галузь м’ясного скотарства, як складова частина національної економіки,розвиваеться під дією об'єктивних законів ринку. Важливу роль у цьому процесі відіграє конкуренція, яка зумовлює динамічний розвиток економічних процесів і тісно пов’язана з ціною, попитом і пропозицією. Перспективи. Обґрунтовано, що для ефективного розвитку м’ясного скотарства існує потреба в застосуванні інтеграційних технологій, що передбачають об’єднання економічних, організаційних, технологічних, трудових та інтелектуальних потенціалів їхніх учасників, які забезпечуються на основі механізму самофінансування і залучення інвестиційних ресурсів для нових високоефективних виробництв

Біографія автора

Петро Пуцентейло, Тернопільський національний економічний університет

д.е.н., професор

Посилання

Дієсперов В.С. Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2016. – №2. – С. 38-45.

Месель-Веселяк В. Я. Методичні рекомендації щодо формування регіональних виробництв у м’ясопродуктовому підкомплексі / В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Мазуренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 71 с.

Місюк М.В. Ринок продукції скотарства / М.В. Місюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 330 с.

Пархомець М.К. Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону / М.К. Пархомець, Л.М. Уніят // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 1 (січень-березень). – С. 49-62.

Пархомець М.К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія / М.К. Пархомець, В.В. Гудак. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 256 с.

Шиян Н.І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства / Н.І. Шиян. – Х.: КП Міськдрук, 2011. – 288 с.

Шиян Н.І. Cтруктура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства / Шиян Н.І. // Економіка АПК. – 2015. – № 12 – С. 44-50.

Амбросов В. Я. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 14–20.

Кот С. К. Организация промышленного производства продуктов животноводства на фермах / С. К. Кот. – М. : Экономика, 1982. – 72 с.

Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія / П.Р. Пуцентейло. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка» ТНЕУ, 2011. – 420 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-31

Як цитувати

Пуцентейло, П. (2016). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ. Економічний дискурс, (2), 37–46. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127858

Номер

Розділ

Статті