МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анна Тарасевич

Анотація


Актуальність. Побудова комплексної системи моніторингу економічного стану промислового підприємства як фактора підвищення його прибутковості і засобу підтримки прийняття управлінських рішень. Мета. Запропонувати модель системи моніторингу економічного стану підприємства, що враховує специфіку його діяльності та постановку рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень. Методи. Метод деталізації та синтезу; експертні методи; статистичні методи багатовимірного аналізу; імітаційне моделювання. Результати. Розроблена модель системи моніторингу економічного стану підприємства дозволяє отримати не тільки значення інтегрального показника, а й прогнозні значення показника, що характеризує результат діяльності підприємства, а отже являє прямий інтерес для його керівництва. Перспективи. Отримані в роботі результати спрямовані на вирішення наукової задачі, що полягає в розвитку науково-методичних підходів до побудови системи моніторингу на промисловому підприємстві та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення його інструментарію, спрямованого на забезпечення досягнення цілей діяльності підприємства в поточному та перспективному періодах.

Ключові слова


система моніторингу; економічний стан підприємства; імітаційне моделювання; аналіз; оцінка; прогноз

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронков К. Н. Формирование и развитие мониторинга промышленного предприятия [Текст] / К. Н. Воронков // SCIENCE PROSPECTS. – 2011. – №4. – С. 148–150.

Соколовська З.М. Комп’ютерне моделювання складних економічних систем: [Текст]: монографія / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова. – О.: Астропринт, 2011. - 512 с.

Тарасевич А. П. Імітаційна модель промислового підприємства як спосіб визначення його економічного стану [Текст] / А. П. Тарасевич // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 18 вересня 2015 р. – О.: Атлант . – С. 294-296.

Тарасевич А. П. Кластерний аналіз кондитерських підприємств України [Текст] / А. П. Тарасевич // Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 квітня 2014 р. – Д.: НО "Перспектива". – С. 66-70.

Тарасевич А. П. Экономико-математический анализ крупных кондитерских предприятий Украины [Текст] / А. П. Тарасевич. // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12. – С. 500–508.

Цопа Н. В. Система моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища промислового підприємства [Текст] / Н. В. Цопа. – 2013. – С. 1–8.

Янковой А. Г. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием [Текст]: учеб. / А. Г. Янковой. – О.: ОНЭУ, ротапринт, 2014. – 250 с.

Янковой А. Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA [Текст] / А. Г. Янковой. – О.: Оптимум, 2001. – Вып. 1. – 216 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет