ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Наталія Яшкіна Державний ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» м. Дніпро, Україна,

Ключові слова:

збутова політика, збутова діяльність, результати господарської діяльності, оцінка ефективності, кореляційний зв’язок, товарні запаси

Анотація

Вступ. Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності збутової діяльності підприємства є основним інструментом управління господарською діяльністю підприємства, що підтверджує актуальність дослідження та вимагає з’ясування факторів, що суттєво впливають на обсяги реалізації продукції Методи. В дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу і синтезу – для виявлення взаємопов’язаних складових збутової діяльності та кореляційно-регресійного аналізу – для з’ясування щільності кореляційного зв’язку між виручкою від реалізації та середньою вартістю товарних запасів. Результати. Виявлено фактори, що впливають на ефективність діяльності суб’єкта господарювання, серед яких особливе місце належить збутовій діяльності. З’ясовано, що до показників оцінювання ефективності збутової діяльності доцільно віднести обсяг збуту, рентабельність продукції, середню вартість товарних запасів, коефіцієнт інтенсивності оборотності товарних запасів, товарооборотність та частку нереалізованої продукції у вартості товарної маси. Здійснено практичну апробацію теоретичних основ оцінювання ефективності збутової діяльності, що базується на результатах господарської діяльності великого підприємства галузі машинобудування. При цьому аналіз довів невисокі результати ефективності збутової діяльності, але цей факт не заважає підприємству отримувати прибутки та мати стабільний прибуток від збуту продукції. Проведений кореляційний аналіз виявив наявність істотного зв’язку між виручкою від реалізації та середньою вартістю товарних запасів, доведено, що варіація виручки від реалізації на 78,6 % залежить від варіації середньої вартості товарних запасів і на 21,4 % від інших факторів. Перспективи. Отримані результати мають бути враховані при формуванні збутової політики будь якими промисловими і виробничими підприємствами України, оскільки сучасні акценти політики просування неправомірно зміщенні лише у бік дослідження ринкової кон’юнктури, попиту, конкуренції. Але при цьому управління залишками має значний вплив на дохід від реалізації, що вимагає формування у подальшому заходів, спрямованих на оптимізацію саме товарних запасів.

Біографія автора

Наталія Яшкіна, Державний ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» м. Дніпро, Україна

к.т.н., доцент кафедри менеджменту та фінансів

Посилання

Іваночко Н. В. Особливості формування механізму управління збутовою діяльністю підприємства.

Економіка та управління підприємствами. 2017. № 18. С. 214–218.

Латкіна С.А., Тябус А.А. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 8. Ч. 1. С. 132–134.

Москаленко К.В. Формування ефективної збутової політики підприємств олійно-жирової промисловості. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL

http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2015_31/zb31_10.pdf. (дата звернення: 02.05.2018 р.)

Обозна В.В. Методичні аспекти оцінки ефективності управління збутовою діяльністю на сільськогосподарських підприємствах. Бізнес-навігатор. 2017. Випуск 2 (41). С. 49−55.

Саннікова С.Ф., Іванова М.В. Аналіз збутової діяльності підприємства на основі оцінки ефективності витрат на збут. Економічний простір. 2017. № 117. С. 192–203.

Спільник І.В., Загородна О.М. Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Т. 24. № 2. С. 130–140.

Халіна В.Ю., Корсунський Г.Ю. Місце системи збуту у маркетинговій діяльності підприємства. Молодий вчений. 2017 № 4.4 (44.4) С. 116–119.

Іванова М.І. Логістичні методи формування асортиментного портфелю в рамках збутової логістики. Культура народов Причерноморья. 2011. № 214. С. 25–30.

Річний звіт емітента ПАТ «Дніпроважмаш» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/participant/00168076

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Яшкіна, Н. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, (2), 73–80. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/145965

Номер

Розділ

Статті