ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Марта Барна Львівський торгово-економічний університет м. Львів, Україна,
  • Ірина Білецька Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету м. Івано-Франківськ, Україна,

Ключові слова:

розвиток, туристичне підприємство, інноваційна діяльність, життєвий цикл

Анотація

В умовах сучасної економіки ефективне функціонування та якісний розвиток підприємств значною мірою залежать від активності впровадження ними інноваційної діяльності, застосування інноваційних процесів в операційній, управлінський, маркетинговій сфері, освоєння і реалізації інноваційної продукції, послуг. У зв’язку з цим, постає доцільність обґрунтування ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку підприємств туризму У статті структуровано стадії сутнісних характеристик інноваційної діяльності: проектування інновації; розробка інновації; тестування інновації; корегування інновації; впровадження інновації. Виділено системи атрибутів інноваційної діяльності. Обумовлено важливість інноваційної діяльності у контексті виконання сукупності стратегічних, тактичних і оперативних завдань функціонування соціально-економічних систем в умовах динамічної зміни параметрів, оточуючого їх середовища. В залежності від структурно-функціональних параметрів розвитку підприємства надано характеристику ролі інновацій у розрізі кожного з етапів його життєвого циклу. Окреслено чинники, які впливають на рівень ризику розробки та реалізації інвестиційного проекту. Охарактеризовано види інновацій туристичних підприємств та специфіку їх впровадження. Графічно зображено вплив інноваційної діяльності на забезпечення підтримки процесів розвитку туристичного підприємства. Оскільки інноваційна діяльність відіграє стратегічно важливу роль у функціонуванні підприємств туризму, тому дослідження ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку туристичних підприємств дозволить максимізувати прибуток, структуризувати перебудову бізнес-процесів, залучити незадіяні резерви розвитку, підвищити якість туристичних послуг, покращити керованість підприємства, оптимізувати трансакційні витрати, підвищити економічну безпеку підприємства та споживачів туристичних послуг, автоматизувати технологічні процеси і покращити засади раціонального природокористування.

Біографії авторів

Марта Барна, Львівський торгово-економічний університет м. Львів, Україна

д.е.н., доцент, перший проректор

Ірина Білецька, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету м. Івано-Франківськ, Україна

к.е.н., завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту

Посилання

Гарбера О. Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 23. С. 29-32.

Денисенко М. П., Риженко Я. В. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні. Проблеми науки. 2007. № 6. С. 10-16.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. Київ : ЦУЛ, 2003. 376 с.

Микитюк П. П., Сенів Б. Г. Інноваційна діяльність. Київ : Центр учбової літератури. 2009. 392 с.

Miller D., Friesen P. Successfuf and Unsuccessful Phases of the Corporate Life Cycle. Organizational Shudies. 1983. № 4. P. 229-256.

Покропивний С. Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання. Економіка України. 1995. № 2. С. 24-31.

Федоренко В. Г. Інноваційна і інвестиційна стратегія України. Економіка та держава. 2003. № 8. С. 16-27.

Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. Київ : Знання. 1999. 516 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-28

Як цитувати

Барна, М., & Білецька, І. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ. Економічний дискурс, (3), 60–69. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/168383

Номер

Розділ

Статті