РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Оксана Коморна Житомирський національний агроекологічний університет, Ukraine
  • Ірина Никитюк Сяменьский університет, Ukraine

Ключові слова:

лісогосподарська галузь, екосистемні послуги, ринок, державно-приватне партнерство, виробництво, функції

Анотація

Ліс являє собою складну екосистему, в основу природного капіталу якої покладено не лише запаси матеріальних природних ресурсів, а й різні екосистемні послуги. Проте, сучасне світове господарство повністю не враховує вагомий фінансово-економічний потенціал цінностей лісових екосистем. Саме тому дослідження економічних відносин, зокрема інструментарію державно-приватного партнерства в сфері виробництва та реалізації екосистемних послуг стає необхідним науковим напрямом збалансованого лісогосподарювання. Для виконання поставлених завдань використовували такі методи наукових досліджень: монографічний (опрацювання наукових публікацій, нормативних документів, статистичних даних); аналізу та синтезу (обґрунтування методології системного дослідження розвитку державно-приватного партнерства в реалізації екосистемних послуг); експериментальний (обґрунтування підходу до застосування інструментарію державно-приватного партнерства в реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Визначено, що одним з найбільш ефективних інструментів балансування інтересів учасників ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві, а також шляхів залучення інвестицій у розвиток екосистемних послуг лісогосподарської галузі є державно-приватне партнерство. Обґрунтовано структурно-логічну схему державно-приватного партнерства в сфері виробництва і реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі. Визначено чинники розвитку державно-приватного партнерства у сфері виробництва і реалізації екосистемних послуг лісогосподарської галузі. Для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері взаємодії державних органів влади та приватних суб’єктів господарювання важливим є правильний облік економічної цінності екосистемних функцій з метою формування системи фінансового забезпечення наданих ними послуг. Окрім цього, стимулювання розвитку ринку екосистемних послуг в Україні потребує здійснення цілого ряду інституційно-регулюючих заходів заснованих на засадах державно-приватного партнерства, що дозволить суб’єктам господарювання одночасно надавати в повній мірі екосистемні послуги отримувачам та мінімізувати розмір шкоди, що наноситься екосистемам в процесі господарювання.

Біографії авторів

Оксана Коморна, Житомирський національний агроекологічний університет

здобувач

Ірина Никитюк, Сяменьский університет

cтудентка

Посилання

Solovii, I. (2016). Kontseptsiia platy za posluhy ekosystem: svitovyi dosvid i perspektyvy yii vprovadzhennia u lisovomu sektori [Concept of ecosystem services payment: world experience and perspectives for its implementation in the forest sector]. Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy [Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine], 14, 252–258. [in Ukranian]

Mishenin, Ye.V., Mishenina, H.A., & Yarova, I.Ye. (2012). Ekoloho-ekonomichni ta sotsialni oriientyry lisoresursnoho rozvytku na pidpryiemnytskykh zasadakh [Ecological-economic and social guidelines for forest resource development on an entrepreneurial basis]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i menedzhment» [Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series “Economics and Management”], 3, 3–10. [in Ukranian]

Мishenin, E., & Olijnyk, N. (2010). Rozvytok rynku ekosystemnykh poslug iak napriamok postkryzovogo zrostannia ekonomiky Ukrainy [Market development ecosystem services as a trend of post-crisis growth Ukraine]. Мekhanizmy reguliuvannia ekonomiky [Mechanisms of Economic Regulation], 3(3), 104–117. [in Ukranian]

Quine, C.P., Bailey, S.A., & Watts, K. (2013). Sustainable forest management in a time of ecosystem services frameworks: common ground and consequences. The Journal of Applied Ecology, 50 (4), 863–870.

Meijard, E., Wunder, S., Guariguata, M., & Sheil, D. (2014). What scope certifying forest ecosystem services? Ecosystem Services, 7, 160–166.

Abdullaeva, Sh.B., & Odinaev, Kh.A. (2015). Razvitie sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya rynka ekologicheskikh uslug v Tadzhikistane: problemy i perspektivy [Development of the system of state regulation of the environmental services market in Tajikistan: problems and prospects]. Vestnik Tadzhikskogo natsionalnogo universiteta. Seriya «Ekonomicheskikh nauk» [Bulletin of the Tajik National University. Series “Economic Sciences”], 2/4 (169), 33–39. [in Russian]

Solovii, I., & Monastyrska, L. (2005). Іnstrumenty lisovoi polityky v umovakh formuvannia rynkiv ekologichnykh poslyg lisiv [Tools forest policy in the emerging markets of environmental services of forests]. Naukovyi visnyk: Еologizatsiia iak instrument stalogo rzvytku v umovakh konkurentnogo seredovysha [Scientific Bulletin: Greening the economy as a tool for sustainable development in a competitive environment]. Lviv, 119–125. [in Ukranian]

Mironov, A.V. (2013). Puti razvitiya chastno-gosudarstvennogo partnerstva v lesnom komplekse regiona [Ways of development of private-state partnership in the forest complex of the region]. Molodye uchenye – ekonomike [Young scientists - economics], 13, 176–181. [in Russian]

Cubbage, F., Harou, P., & Sills, E. (2007). Policy instruments to enhance multifunctional forest management. Forest Policy and Economics, 9 (7), 833–851.

Wilkie, M., Holmgren, P., & Castaneda, F. (2003). Sustainable forest management and the ecosystem approach: two concepts, one goal. Forest Management Working Paper FM 25 Rome, FAO. www.fao.org. Retrieved from: www.fao.org /docrep/fao/008/J1244e/J1244e.pdf.

Solovii, I.P., & Lesiuk, H.M. (2016). Osoblyvosti derzhavno-pryvatnoho partnerstva v umovakh reformuvannia systemy upravlinnia lisamy ta lisovym hospodarstvom Ukrainy [Features of Public-Private Partnership in the Reform of the Forest Management and Forest Management System of Ukraine]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Serіja «Ekonomіka» [Bulletin of the Odessa National University. Series “Economics”], 21, 8, 89–93. [in Ukranian]

Shkuratov, O.I. (2013). Otsinka konkurentnoho potentsialu lisohospodarskykh pidpryiemstv [Estimation of competitive potential of forest enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine], 23.03, 309–314. [in Ukranian]

Yaremko, O.P. (2017). Napriamy pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia orhanizatsiinoekonomichnoho mekhanizmu ekolohichno zbalansovanoho lisoupravlinnia [Areas of increasing the efficiency of the functioning of the organizational and economic mechanism of ecologically balanced forest management]. Ekonomichnyi dyskurs [Economic discourse], 2, 192–199. [in Ukranian]

Kasiukhnych, V.Yu. (2015). Instrumentalno-metodychne zabezpechennia systemy upravlinnia lisohospodarskoiu diialnistiu [Instrumental-methodical support of forest management system]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu: Seriia «Ekonomichni nauky» [Scientific herald of Kherson State University: Series “Economic sciences”], 15, 1, 114–117. [in Ukranian]

Shestak, M. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v lisovomu hospodarstvi: perspektyvni napriamy ta problemy instytutsionalizatsii [Public-Private Partnership in Forestry: Perspective Directions and Problems of Institutionalization]. Ekonomist [Economist], 3, 30–32. [in Ukranian]

Vainio, A., & Paloniemi, R. (2012). Forest owners and power: A Foucauldian study on Finnish forest policy. Forest Policy and Economics, 21, 118–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-21

Як цитувати

Коморна, О., & Никитюк, І. (2018). РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Економічний дискурс, (3), 107–115. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/172427

Номер

Розділ

Статті