СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Maryna Mashchenko Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Ключові слова:

інвайронментальна безпека підприємства, соціальна безпека, регулювання інвайронментальної безпеки, соціально-еколого-економічний підхід, підприємство

Анотація

Підвищення результатів виробництва, досягнення високого рівня життя населення – головні умови соціально-економічного розвитку. Соціально-економічний розвиток залежить від забезпечення інвайронментальної безпеки. Цим і визначається актуальність даного дослідження.
В статті використано методи аналізу сутності та необхідності регулювання інвайронментальної безпеки, графоаналітичний метод дослідження для систематизації пріоритетів інвайронментальної безпеки діяльності підприємств.
Обґрунтовано, що соціально-економічний розвиток залежить, в першу чергу, від забезпечення соціальної, економічної та екологічної безпеки, що в цілому є інвайронментальною безпекою.
За результатами досліджень встановлено, що вирішення інвайронментальних проблем потребує: збереження і відновлення природних систем, їх біологічного різноманіття та здатності до саморегуляції як необхідної умови сталого розвитку економіки; розробки заходів щодо запобігання негативним екологічним наслідкам у результаті господарської діяльності; розрахунку екологічних збитків від реалізації проектів господарської діяльності; розрахунку екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; екологічної ціни економічних благ з урахуванням життєвого циклу продукту; визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату визначення інвестиційного клімату . Систематизовано фактори, які обумовлюють необхідність регулювання інвайронментальної безпеки, а саме такі: недостатня ресурсозберігаюча спрямованість використовуваних у промисловому виробництві технологій, зменшення ресурсоємності виробництва; відсутність єдиної системи екологічного моніторингу; високий рівень забруднення навколишнього середовища по всій країні відповідно до екологічних та санітарних норм; неефективна співпраця зі світовою спільнотою у вирішенні екологічних проблем; недостатній рівень екологічної освіти, культури та системи підготовки населення; середній рівень науково-технічного потенціалу у галузі екології; недосконалий розвиток виробництв, які здатні підвищити експортний потенціал; недосконалий правовий механізм регулювання взаємодії органів державної влади на всіх рівнях; неефективний інвестиційний механізм тощо.
Отримані результати дослідження направлені на регулювання інвайронментальної безпеки промислового підприємства. Подальшого дослідження потребує розробка методичних рекомендацій щодо державно-приватного партнерства відносно забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства.

Біографія автора

Maryna Mashchenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ph.D. (in Economics), Associate Professor

Посилання

Mashchenko, M.A. (2017). Teoretychne obgruntuvannia sutnosti ekonomichnoi katehorii «Invaironmentalna bezpeka» [Тheoretical justification of essence of the economic category "environmental security]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti [The Bulletin of Transport Economics and Industry], 60, 49–55. [in Ukranian]

Mashchenko, M., Klimenko, O., & Dykan, O. (2017). Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine. Technology audit and production reserves, 5/5(37), 25-30.

Mashchenko, M.A., & Lytvynenko, A.V. (2018). Vyznachennia priorytetiv invaironmentalnoi bezpeky Ukrainy [Determination of priorities of invariant safety of Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [The Bulletin of Transport Economics and Industry], 61, 47–53. [in Ukranian]

Badaguev, B.T. (2011). Ekologicheskaya bezopasnost predpriyatiya: prikazy, akty, instruktsii, zhurnaly, polozheniya, plany [Environmental safety of the enterprise: orders, acts, instructions, magazines, regulations, plans]. Moscow: Alfa-Press. [in Russian] 5. Muravykh, A.I. (2006). Upravlenie ekologicheskoy bezopasnostyu [Environmental safety management]. Moscow: RAGS.

Feraru, G.S. (2012). Ekologicheskiy menedzhment [Ecological management]. Rostov n/D.: Feniks. [in Russian]

Andriichuk, V.H. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: stan, kryterii vymiru ta preventyvni zakhody yii zmitsnennia. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2010_2k.pdf. [in Ukranian]

Varnalii, Z.S. Problemy ta shliakhy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Retrieved from http://www.rainbow.gov.ua/news/25.html. [in Ukranian]

Kyrychenko, O.A., Laptiev, S.M., Pryhunov, P.Ia., & Zakharov, O.I. (2010). Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu [Financial and economic security management]. Kyiv: Dorado-druk. [in Ukranian]

Melnyk, L.H. (2003). Ekolohichna ekonomika [Ecological economics]. Sumy: Universytetska knyha.

Sadekov, A.A. (2004). Mehanizmyi ekologo-ekonomicheskogo upravleniya predpriyatiem: monografiya [Mechanisms of ecological and economic management of the enterprise: monograph]. Kharkov: Izdatelskiy dom «INZhEK». [in Ukranian]

Pakhomova, N.V., Enders, A., & Richter, K. (2003). Ekolohicheskiy menedzhment [Ecological management]. Piter. [in Russian]

Lazor, O., & Zagvoiskaia, L. (2002). Ekologo-ekonomicheskiye podkhody k realizatsii ekologicheskoy politiki [Ecological and economic approaches to the implementation of environmental policy]. Ekonomika Ukrainy [Economics of Ukraine], 12, 76–78. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Mashchenko, M. (2018). СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний дискурс, (4), 89–96. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/180520

Номер

Розділ

Статті