Економічний дискурс

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет

«ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС»

Міжнародний науковий журнал
Засновано у 2013 році

Марта Юріївна Барна
Головний редактор
Доктор економічних наук, доцент
Володимир Васильович Іванишин
Заступник головного редактора
Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України
Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної тематики.

Наукова направленість – економічна теорія та практика; проблеми економіки на різних рівнях управління; інноваційно-інвестиційне забезпечення економіки; сучасний менеджмент і маркетинг; удосконалення фінансово-кредитної системи; соціально-економічні відносини; інформаційні технології в економіці.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ

Порядок подання, вимоги до оформлення наукової статті ви можете знайти на сторінці
Про нас > Подання
»»ПЕРЕЙТИ««

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ
 1. Актуальна тема
 2. Економічна теорія
 3. Світова економіка та міжнародні відносини
 4. Економіка і управління народним господарством
 5. Економіка суб'єктів господарювання
 6. Економіка природокористування
 7. Регіональна економіка
 8. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку економіки
 9. Технології менеджменту і маркетингу
 10. Фінансово-кредитні відносини
 11. Соціальна економіка
 12. Статистика та інформаційне забезпечення економіки
 13. Міждисциплінарні дослідження
 14. Сторінка молодих вчених
РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ
Головний редактор:
Барна М.Ю., доктор економічних наук, доцент, перший проректор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Заступник головного редактора:
Іванишин В.В., доктор економічних наук, професор, ректор, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
Виконавчий редактор:
Сава А.П., доктор економічних наук, с.н.с., Громадська організація «Науковий клуб «СОФУС», Україна
Відповідальний секретар:
Сидорук Б.О., кандидат економічних наук, с.н.с., Тернопільська державна с/г дослідна станція, Україна
Редакційна колегія:
Андрейків Т.Я., кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Анісіч З., доктор наук, професор, Університет Нові Сад, Сербія
Барроз Р., професор, Міжнародний університет Ла-Ріоха, Іспанія
Білан Ю., д.ф., Жешувський технологічний університет, Польща
Васильців Т., доктор економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Куцик В.І., кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Куцик П.O., кандидат економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Лупак Р.Л., доктор економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Рагуз І.В., доктор наук, професор, Університет Дубровніка, Хорватія
Семак Б., доктор економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Семенишена Н.В., кандидат економічних наук, доцент, Подільський держав ний аграрно-технічний університет, Україна
Ясінецька І., доктор економічних наук, професор, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ
серія КВ № 21695-1595Р від 24.11.2015 р.
серія КВ № 22027-11927 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)
серія КВ № 22204-12104 ПР від 19.07.2016 р. (перереєстрація)
ФАХОВІСТЬМОВИ ВИДАННЯПЕРІОДИЧНІСТЬ
Наказ МОН України від 07.10.2016 р.
№ 1222 (економічні науки)

(змішаними мовами)
До 4 разів на рік