Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Андрій Сава, Ольга Довгань
 
№ 1 (2019) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Алла Чикуркова, Максим Горіховський
 
№ 1 (2019) ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація  PDF
Тетяна Харченко
 
№ 1 (2019) СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЙ СФЕРІ Анотація  PDF
Марта Барна, Світлана Мороз
 
№ 1 (2016) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Євгеній Улько
 
№ 2 (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК ЗАСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Юрій Грей
 
№ 1 (2017) УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Андрій Сава
 
№ 3 (2018) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Ivan Balaniuk, Olha Dovhan
 
№ 4 (2017) ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Тамара Герасименко, Тетяна Савченко
 
№ 4 (2017) МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ БІЗНЕСІ Анотація  PDF
Людмила Уніят
 
№ 4 (2015) ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ Анотація  PDF
Наталія Лелюк, Наталія Чечетова
 
№ 1 (2017) РОЛЬ БІОЕКОНОМІКИ У СТВОРЕННІ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Іван Баланюк, Алевтина Забара
 
№ 4 (2015) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Тетяна Лункіна
 
№ 1 (2017) ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація  PDF
Леся Грицина
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація  PDF
Анастасія Бордюжа
 
№ 2 (2020) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Олексій Кочетков, Юлія Афанасова
 
№ 1 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ! Анотація  PDF
Ігор Бєлко
 
№ 1 (2020) УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ НАРОЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ Анотація  PDF
Вікторія Микитенко, Ірина Драган
 
№ 2 (2016) МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація  PDF
Юрій Драчук, Олена Сталінська, Наталія Трушкіна
 
№ 4 (2019) ЦІННІСТЬ РЕСТОРАННОЇ ПОСЛУГИ ЯК КЛЮЧОВА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Наталя Балацька
 
№ 2 (2016) ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація  PDF
Олексій Шкуратов, Віктор Кипоренко
 
№ 3 (2019) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Андрій Німкович
 
№ 3 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Юлія Шушкова
 
№ 3 (2019) РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Михайло Ступень, Назар Ступень, Наталія Хомич
 
№ 3 (2016) МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація  PDF
Олександра Мельникова
 
№ 1 (2018) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Діана Шеленко
 
№ 4 (2018) ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Anatolii Lutsyk
 
№ 4 (2018) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ Анотація  PDF
Halyna Hreshchuk
 
№ 2 (2017) РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ Анотація  PDF
Віра Братюк
 
№ 4 (2018) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Анотація  PDF
Myhaylo Stupen, Natalia Khomych
 
№ 4 (2016) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАУКОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Андрій Сава
 
№ 3 (2017) УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ Анотація  PDF
Юрій Ковтуненко
 
№ 3 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ Анотація  PDF
Марта Барна, Ірина Білецька
 
№ 3 (2017) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Назар Ступень
 
№ 3 (2018) ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Анотація
Юрій Никитюк
 
№ 3 (2017) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Анотація  PDF
Ірина Родіонова
 
№ 3 (2018) РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Роман Ступень
 
№ 3 (2018) ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Анотація  PDF
Юрій Никитюк
 
1 - 38 з 38 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо