Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2019) СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Михайло Ксенофонтов, Оксана Качмар, Юрій Бакун
 
№ 4 (2015) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Сергій Медвідь, Тетяна Батракова
 
№ 2 (2019) ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Борис Сидорук
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Анастасія Громова, Ірина Пилипишина, Анна Носковська
 
№ 1 (2020) УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ НАРОЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ Анотація  PDF
Вікторія Микитенко, Ірина Драган
 
№ 1 (2020) ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ Анотація  PDF
Валентина Смачило, Тарас Наливайко
 
№ 1 (2019) АНАЛІЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОЗНАК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Олександр Хоменко
 
№ 2 (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Віталій Бойко, Ірина Ліщинська
 
№ 1 (2019) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Алла Чикуркова, Максим Горіховський
 
№ 3 (2018) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація  PDF
Вероніка Ковальчук, Дар’я Руда, Дар’я Яремчук
 
№ 2 (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК ЗАСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Юрій Грей
 
№ 2 (2017) ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Анотація  PDF
Тетяна Жовковська
 
№ 2 (2019) ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА, РЕГУЛЮВАННЯ Анотація  PDF
Оксана Чумак
 
№ 2 (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Андрій Сава, Ольга Довгань
 
№ 4 (2019) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ ПРОЗОРОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація  PDF
Василь Царук
 
№ 1 (2017) ІНСПЕКЦІЙНО-ДОГЛЯДОВІ КОМПЛЕКСИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ Анотація  PDF
Андрій Войцещук, Валерій Пархоменко
 
№ 4 (2019) МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Віталій Нянько, Віталій Карпенко, Олександр Нездоровін
 
№ 4 (2015) АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Петро Пуцентейло
 
№ 4 (2019) ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Микола Городецький
 
№ 4 (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Степан Барна
 
№ 2 (2020) ЦИФРОВИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Ольга Шмигель
 
№ 1 (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ Анотація  PDF
Оксана Агрес
 
№ 4 (2019) ЦІННІСТЬ РЕСТОРАННОЇ ПОСЛУГИ ЯК КЛЮЧОВА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Наталя Балацька
 
№ 2 (2020) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Олексій Кочетков, Юлія Афанасова
 
№ 2 (2016) НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація  PDF
Богдан Семак, Тарас Васильців, Руслан Лупак
 
№ 4 (2019) НАПРЯМИ ДОРАДЧОГО СУПРОВОДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПІДВИЩЕННІ ДІЄВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ Анотація  PDF
Анатолій Іванько, Юрій Бакун, Михайло Ксенофонтов
 
№ 2 (2020) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація  PDF
Ольга Варченко, Ірина Артімонова, Ірина Герасименко
 
№ 2 (2020) СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ Анотація  PDF
Вікторія Коваленко, Олена Сергєєва
 
№ 1 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Ігор Охріменко
 
№ 1 (2017) УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Андрій Сава
 
№ 4 (2017) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація  PDF
Марта Барна, Олена Бабенко
 
№ 1 (2020) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Людмила Матвійчук
 
№ 1 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ! Анотація  PDF
Ігор Бєлко
 
№ 2 (2017) НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОУПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Олег Яремко
 
№ 2 (2017) ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Людмила Личук
 
№ 2 (2017) ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація  PDF
Надія Іваночко
 
№ 4 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ЯГІД В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Ivan Svynous, Anatoliy Hura
 
№ 2 (2017) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Лілія Прокопчук
 
№ 2 (2017) ПРОЦЕСИ КОРПОРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ЇЇ ГЕНЕЗИС Анотація  PDF
Віталій Карпенко
 
№ 3 (2018) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ Анотація  PDF
Юлія Грицаєнко
 
№ 4 (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ Анотація  PDF
Ольга Гладкова
 
№ 1 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ Анотація  PDF
Ірина Мазур
 
№ 4 (2016) СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Павло Сенищ
 
№ 1 (2018) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ Анотація  PDF
Наталя Верхоглядова, Євген Касьяновський
 
№ 3 (2017) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Анотація  PDF
Ірина Родіонова
 
№ 2 (2018) РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДТРИМЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація  PDF
Ірина Данилко
 
№ 3 (2017) НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Олег Нижник
 
№ 2 (2018) РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Галина Грещук
 
№ 3 (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ Анотація  PDF
Олег Шевченко
 
№ 2 (2018) УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Микола Пархомець, Людмила Уніят
 
1 - 50 з 50 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо